Pravda o Egyptě aneb možná největší objevy 20. století zamlčeny - díl 2

2. února 2007 v 15:52 | Silmarienna |  Záhady
Autor: Dalibor Novák
Samozřejmě bez Gantenbrinka či jeho robota, zato se svým osobním přítelem. AMTEX v čele se svým presidentem Petrem Zuuringem ihned začal nabízet televizním společnostem práva být při tom po 10 milionech dolarů a sliboval přímý přenos. Nic se však nestalo a v dubnu 1998 Hawass opět tvrdil, že ve Velké pyramidě nezbývá nic k objevení, neexistuje způsob, jak dveře otevřít ani poslat tam kameru a zjistit, co je za nimi. Určitě vás nepřekvapí, že 5.11.1998 jako už nespočetněkrát, a pravděpodobně ne naposledy, obrátil: "Je pravděpodobné, že Velká pyramida má stále neobjevenou komoru." "Je vyvíjen nový robot za účelem pokračovat v práci započaté před několika lety Gantenbrinkem." "Egypt by měl oslavit otevření nové komory prvního dne 21. století.", jak informoval místní deník Al - Ahram. A toto trvá již osm let…
Dalším asi ještě senzačnějším případem, o kterém se nyní jen mlčí, je případ objeveného vchodu do bájného podzemí sfingy. Ano, je to tak, sfinga není jen samoúčelná socha a nesčetné báje o tom, že mezi jejími tlapami se nalézá vchod do podzemí, kde mají být uloženy mnohé moudrosti starých civilizací, jsou zdá se pravdivé.
V letech 1991 až 1993 objevil pod vedením nezávislého egyptologa Johna Anthonyho Westa v rámci geofyzikálních expedicí seizmolog Thomas L. Dobecki (z vysoce respektované poradní firmy McBride-Ratclif and Associates) důkazy toho, že pod sfingou se nacházejí podzemní prostory. Obvyklou geofyzikální metodou spočívající v měření a počítačovém vyhodnocování zaznamenaných úmyslně vyvolaných vibrací a ech s týmem zjistil, že ve skalním podkladu pod sfingou se nachází několik neprozkoumaných tunelů a dutin, včetně velké pravoúhlé komory v hloubce asi 7,5 metru pod předními tlapami. Roku 1993 dr. Zahi Hawass z plošiny fyzicky vyhnal celý tým Johna Westa. Byl rozčilený ze závěrů, že by sfinga mohla být mnohem starší než sama egyptská civilizace, a obzvlášť rozzuřený kvůli filmu televize NBC, který byl natočen o práci Westova týmu. Film spojoval sfingu s Atlantidou a tvrdil, že by komora pod tlapami sfingy mohla být legendární "Síní dějin" Atlantidy. Hawass tato tvrzení nazval "americkými halucinacemi" a dále řekl: "Není pro nic z toho žádný vědecký podklad. Máme starší monumenty ve stejné oblasti. Definitivně nebyly vytvořeny lidmi z Atlantidy. Je to nesmysl a my nedovolíme, aby naše památky byly zneužívány k osobnímu obohacování. Sfinga je duší Egypta." Prohlásil celou práci za zcela nevědeckou a propagandistickou, pravděpodobně v souvislosti s tím, že zmiňovaný film byl částečně financován ARE (Asociace pro výzkum a osvětu), multimilionářské organizace vzniklé pro šíření učení a proroctví vizionáře Edgara Cayce, který sfingu spojoval s Atlantidou, její vytvoření určil na rok 10500 a objevení i otevření komory prorokoval na období mezi lety 1996 a 1998.
V říjnu 1994 však zpravodajská agentura Associated Press oznámila, že při restaurátorských pracích na sfinze našli pracovníci starou chodbu, která vede pod tělo monumentu. Egyptské úřady okamžitě oznámily, že další vykopávky provedou mezinárodní týmy až v roce 1996, protože opravy sfingy mají přednost. Žádost Johna Westa a profesora Roberta Schocha z Bostonské univerzity o obnovení výzkumu z roku 1995 byla ignorována. Na začátku dubna 1996 egyptské úřady vyhlásili, že daly roční povolení novému týmu, aby prozkoumal plošinu seizmickými přístroji a radary. Nyní vůbec nevadilo, že tým byl z velké části financován nadací Josepha Schora, který je celoživotním členem ARE a 24. května 1994 napsal, že má velký osobní zájem na potvrzení Caycova proroctví. 11. dubna 1996 se dr. Schor nechal slyšet, že nepracuje pro Caycovu skupinu a jejich hlavním úkolem i důvodem podzemního průzkumu je pomoc při konzervaci a restaurování pyramid a sfingy, a prozkoumání případných nestabilit monumentů. Videofilm Schorovy nadace, vyrobený na začátku roku 1996 producentem kritizovaného snímku o výzkumu Johna Westa Borisem Saidem, však poněkud odporuje těmto tvrzením. Na začátku ukazuje, jak dr. Hawass vstupuje do tunelu pod sfingou a před kamennými dveřmi říká: "Ani samotnému Indiana Jonesovi se nikdy nesnilo o tom, že tu bude stát. Věříte tomu? Jsme tady pod sfingou v tomto tunelu. Tunel ještě nikdy nebyl otevřený. Nikdo neví, co v něm je. My jej teď otevřeme poprvé." A vypravěč ve filmu říká: "Edgar Cayce, slavný americký 'Spící prorok', předpověděl objevení komory pod sfingou - komory obsahující zaznamenanou historii lidské civilizace. Poprvé vám ukážeme, co leží pod touto sochou… komora, která bude otevřena dnes večer, živě pro naše televizní kamery." Dr. Schor prohlásil, že tento videozáznam není návnada pro mezinárodních televizní společnosti, která měla vzbudit zájem o živý přenos otevření komory, ohlášeného na říjen 1996. Naopak dodal: "Bylo to natočeno kvůli zkoušce scénáře a vybavení, a to v listopadu 1995, což bylo o mnoho měsíců dříve, než jsme obdrželi povolení pro naši expedici. My jsme zakázali používání tohoto videa…"
Na tiskové konferenci 14. dubna ale dr. Hawass potvrdil existenci tunelů a prostor pod sfingou a v okolí pyramidy. Prohlásil, že "skrývají mnohá tajemství, která mohou objasnit záhadu kolem stavby pyrammid". K otevření však nedošlo. Druhý termín, leden 1997, také uplynul bez výsledku. A v našich sdělovacích prostředcích jsem za celou dobu o sfinze v jiné souvislosti, než s jejím restaurováním, neslyšel ani slovo. Odborníci se nyní ptají, zda tunel nebyl otevřen tajně a nenašlo se v něm něco, co chtějí zasvěcení za každou cenu uchovat v tajnosti. Ať už je to jakkoli, kompetentní úřady se k ničemu nevyjadřují a obvykle jen odseknou, že mají plné ruce práce, ačkoli opravy sfingy již dávno skončily. Zato podhoubí protichůdných tvrzení, nepravd a zmatků roste, a na veřejnosti se objevuje spousta fám a nepodložených informací o utajovaném nalezení nových komor, doprovázených fantaskními detailními popisy. Není čemu se divit, po aféře lží okolo Gantenbrinkova objevu a humbuku okolo sfingy a otevírání jejích tunelů. Obyčejný člověk, kterému není celý svět lhostejný, vadí mu, když se on i jeho děti musí učit nazpaměť lživá data o historii lidstva a nechce propásnout možná největší objev dějin - případné potvrzení bájí tvořících základ kultury celého lidstva, pak neví, čemu věřit a na kterou stranu se přiklonit. Zda nechat vše nadvládě opravdu nedůvěryhodných institucí a jejich nepřekonatelné byrokracii, či uvěřit neověřitelným fámám, a brát výrok expresidenta SCA dr. Bakra o mafii vládnoucí záležitostem okolo egyptských monumentů s definitivní jistotou.
Možné se zdá všechno. Nejčastěji kladená otázka ale je, zda se egyptské nacionalistické úřady nebojí, že by se mohlo proroctví Edgara Cayce, byť opožděně, splnit, a tak by byl na denním světle důkaz, že nejskvostnější monumenty egyptské kultury nevytvořili předkové jejich národa, ale cizí kolonizátoři?
Zeptal jsem se Doc. Dr. Ladislava Bareše, zástupce ředitele Českého egyptologického ústavu, jak se staví ke zmíněným aférám. Výrok dr. Bakra prý nečetl, nicméně byrokracie v Egyptě má dle jeho slov tradici několika tisíc let. V té souvislosti podle svých vlastních zkušeností tvrdí, že dostat povolení v Egyptě je mnohonásobně těžší, než dostat na cokoli povolení v České republice. Na otázku, co si myslí o neuvěřitelných zvratech v prohlášeních šéf-inspektora Zahi Hawasse, dr. Bareš odpověděl: "Takové zvraty jsou naprosto běžné, a jestli pan Hawass obrátí jen asi desetkrát, je to naopak divné a je to velmi světlá výjimka."… " Doktor Hawass je takový, jaký je, a je ho třeba tak brát." Smutně jasné - od jednoho z našich předních egyptologů. Při té příležitosti jsem se zeptal na informace o podzemí Sfingy. Doktor Bareš se mnou souhlasil, že informace, které se objevují okolo tohoto tématu jsou skutečně podivné a rozmanité, nicméně jeho sdělení bylo strohé. Pod sfingou podzemní prostory skutečně existují, neví se prý ale, jestli jsou přirozeného nebo umělého původu.
Současné egyptologické teorie jsou jistě pod velkým tlakem převratných změn, viz i kontroverzní důkazy o tom, že ve starém Egyptě byl znám elektrický proud. Tento předpoklad potvrzují nejrůznější vyobrazení a písemné zdroje, podle kterých sestrojili egyptologové Peter Krassa a Reinhard Habeck "žárovku" nebo jinými slovy "to, co bylo vyobrazeno na stěnách chrámů v Dendře". Toto téma je velice rozsáhlé, a tak se uskromním na pouhé konstatování, že pokus byl úspěšný a výsledek přesně odpovídal popisu. Nicméně Dr. Bareš z českého egyptologického ústavu si myslí, že zmíněné hieroglyfy mají s žárovkami společný jen tvar, a že lze ze zmíněných hieroglyfů vyčíst prakticky cokoli. Těžko ale čekat jinou odpověď od oficiální archeologie. Nemalou záhadou jsou také nálezy stavebních částí chrámů v Abúsíru, o nichž píše badatel Christian Sollner, a na nichž byly nalezeny dokonalé tenké vrty. Kamenné bloky jsou z dioritu, který má tvrdost 8,4 stupně! A technika vrtání na jádro je známá teprve od roku 1876! Nemluvě o tom, že nemáme tušení, k čemu takové vrty sloužily.V současnosti se také vedou živé diskuse o tom, zda pyramidy nebyly stavěny místo z dovážených tesaných mnohatunových kvádrů z jakéhosi "betonu", který byl na místě odléván., či z umělých vypalovaných kamenů. Taková technologie je považována za nanejvýš pravděpodobnou i u mezopotámských civilizací, jak bylo napsáno ve studii nedávno uveřejněné v časopisu Science.
Všechny tyto převratné teorie jsou pod obrovskou palbou kritiky, označování za šarlatánství a tvrzeními, že jde pouze o honbu za senzacemi. Postoj, kterým se ale staví úřady k nezpochybnitelným objevům, praktiky zamlčování pravdy, protichůdných tvrzení, zdržování výzkumů, tajení objevů a holých lží, které používají za neznámým účelem, jsou do nebe volající nespravedlností a zašlapávají veškerý pocit člověka, že lidstvo společně jde nějakou uvědomělou cestu za hledáním pravdy o lidské minulosti. Rád bych zde citoval švýcarského badatele a zakladatele archeoastronautiky Ericha von Dänikena, který situaci dokonale vystihl slovy: "Rozdíl mezi Bohem a některými egyptology spočívá v tom, že Bůh už nemůže měnit minulost."
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (177)
Zobrazit starší komentáře

101 Jasonsep Jasonsep | E-mail | Web | 16. března 2017 v 0:15 | Reagovat

Howdy! <a href=http://cialiscouponpharmacy.com/#cialis-free-coupon>coupons for cialis</a> good web page.

102 CharlesBor CharlesBor | E-mail | Web | 17. března 2017 v 4:50 | Reagovat

Howdy! <a href=http://modafinil-provigil.com/>purchase modafinil</a> good internet site.

103 ra26.com ra26.com | E-mail | Web | 17. března 2017 v 22:42 | Reagovat

Link exchange is nothing else but it is simply placing the other persons web site link on your page at proper place and other person will also do same for you.

104 myr98j myr98j | E-mail | Web | 20. března 2017 v 23:19 | Reagovat

How does Cialis work? Cialis works past enhancing the effects of at one of the chemicals the main part normally releases into the pen during http://ed-genericviagra.com/ canadian generic viagra arousal. This allows an prolong of blood pour into the pen. An erection is the come about of an heighten in blood trickle into steady internal areas of the <a href="http://ed-genericviagra.com/">generic for viagra</a>.

105 fortune-log.kz fortune-log.kz | E-mail | Web | 23. března 2017 v 12:33 | Reagovat

Hello, always i used to check blog posts here in the early hours in the daylight,

106 Davidchobe Davidchobe | E-mail | Web | 23. března 2017 v 19:47 | Reagovat

Howdy! <a href=http://onlinepharmacyrx.ru/#pharmacy-tech-programs-online>online pharmacy</a> beneficial internet site.

107 Davidchobe Davidchobe | E-mail | Web | 23. března 2017 v 19:48 | Reagovat

Hi! <a href=http://onlinepharmacyrx.ru/#online-steroid-pharmacy>online pharmacy</a> excellent internet site.

108 pavlovo-shkola5.ru pavlovo-shkola5.ru | E-mail | Web | 23. března 2017 v 19:53 | Reagovat

Hey very cool blog!! Guy.. Beautiful.. Wonderful.. I will bookmark your website and take the feeds additionallyKI am satisfied to search out numerous useful information right here in the publish, we want develop more techniques on this regard, thank you for sharing

109 ipcraft.pro ipcraft.pro | E-mail | Web | 24. března 2017 v 1:37 | Reagovat

Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed! Very useful info particularly the last part

110 for for | E-mail | Web | 24. března 2017 v 7:45 | Reagovat

I have recently started a web site, the info you provide on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time &amp work. There can be no real freedom without the freedom to fail. by Erich Fromm.

111 for for | E-mail | Web | 24. března 2017 v 11:30 | Reagovat

Some  genuinely  great   information, Glad   I  discovered  this. Good teaching is onefourth preparation and threefourths theater. by Gail.

112 BobbieEvask BobbieEvask | E-mail | Web | 24. března 2017 v 12:01 | Reagovat

Hi there! <a href=http://viagrafreetrial.us/>viagra daily use</a> beneficial website.

113 www.lacapanninaverona.it www.lacapanninaverona.it | E-mail | Web | 24. března 2017 v 15:38 | Reagovat

Several of these games are worth some time and are actually

114 BobbieEvask BobbieEvask | E-mail | Web | 24. března 2017 v 18:47 | Reagovat

Hi there! <a href=http://viagrafreetrial.us/>viagra daily</a> great website.

115 side side | E-mail | Web | 24. března 2017 v 20:40 | Reagovat

Today, I went to the beach front with my kids.

116 BobbieEvask BobbieEvask | E-mail | Web | 25. března 2017 v 1:18 | Reagovat

Howdy! <a href=http://viagrafreetrial.us/>viagra 30 day free trial</a> good site.

117 side side | E-mail | Web | 25. března 2017 v 5:38 | Reagovat

Thanks again for the blog post.Thanks Again. Cool.

118 monolit2010.ru monolit2010.ru | E-mail | Web | 25. března 2017 v 6:36 | Reagovat

Someone essentially help to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular publish incredible. Magnificent job!

119 ThomasCrova ThomasCrova | E-mail | Web | 26. března 2017 v 0:54 | Reagovat

Hi there! <a href=http://cialis4coupon.us/>free cialis coupon</a> good web page.

120 viagra viagra | E-mail | Web | 27. března 2017 v 1:21 | Reagovat

Appreciate you sharing, great blog post.Thanks Again. Really Cool.

121 DanielBig DanielBig | E-mail | Web | 27. března 2017 v 2:06 | Reagovat

Hi there! <a href=http://viagrafreetrial.us/#are-online-pharmacies-legit>free viagra samples</a> great web site.

122 cialis cialis | E-mail | Web | 27. března 2017 v 22:37 | Reagovat

An attentiongrabbing dialogue is worth comment. I believe that you must write extra on this subject, it won't be a taboo topic but typically persons are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

123 Steventrame Steventrame | E-mail | Web | 28. března 2017 v 3:45 | Reagovat

Hello there! <a href=http://trustnlinepharmacy.us/>viagra online canadian pharmacy</a> very good website.

124 LucienAppow LucienAppow | E-mail | Web | 28. března 2017 v 12:19 | Reagovat

Hello! <a href=http://trustnlinepharmacy.us/#canadian-best-online-pharmacy>indian pharmacy online</a> very good internet site.

125 LucienAppow LucienAppow | E-mail | Web | 28. března 2017 v 17:27 | Reagovat

Hello! <a href=http://trustnlinepharmacy.us/#best-online-pharmacy-hydrocodone>us pharmacy online</a> excellent internet site.

126 without without | E-mail | Web | 28. března 2017 v 20:56 | Reagovat

Howdy. Simply just planned to ask a quick problem. Now i'm

127 Richarddam Richarddam | E-mail | Web | 29. března 2017 v 0:08 | Reagovat

Hi! <a href=http://mexicanonlinepharmacy.us/>walmart pharmacy online</a> very good internet site.

128 Richarddam Richarddam | E-mail | Web | 29. března 2017 v 5:03 | Reagovat

Howdy! <a href=http://mexicanonlinepharmacy.us/>best mexican online pharmacy</a> excellent site.

129 to to | E-mail | Web | 29. března 2017 v 21:59 | Reagovat

I appreciate, cause I discovered just what I used to be looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

130 maksathouse.ru maksathouse.ru | E-mail | Web | 31. března 2017 v 13:39 | Reagovat

I like what you guys are up too. This kind of clever work and exposure!

131 cialis cialis | E-mail | Web | 31. března 2017 v 23:50 | Reagovat

Hello.This post was extremely motivating, especially because I was browsing for thoughts on this subject last Thursday.

132 Robertseemy Robertseemy | E-mail | Web | 1. dubna 2017 v 18:03 | Reagovat

Howdy! <a href=http://online365pharmacy.com/>rx online pharmacy</a> good website.

133 Gregorysog Gregorysog | E-mail | Web | 2. dubna 2017 v 17:38 | Reagovat

Hi there! <a href=http://fluoxetine-prozac.com/>purchase prozac no prescription</a> great internet site.

134 literature literature | E-mail | Web | 3. dubna 2017 v 21:35 | Reagovat

Great, thanks for sharing this article. Really Cool.

135 generic generic | E-mail | Web | 7. dubna 2017 v 6:55 | Reagovat

Wow! This could be one particular of the most useful blogs We've ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I'm also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

136 durante durante | E-mail | Web | 7. dubna 2017 v 15:45 | Reagovat

Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this website, and your views are fastidious in support of new viewers.

137 pderwo pderwo | E-mail | Web | 10. dubna 2017 v 3:04 | Reagovat

Pharmacists carouse a vital role in the constitution trouble oneself system, <a href="http://canadianpharmacy-express.com/">online canadian pharmacy</a> and while responsibilities vary among the peculiar areas of druggist's study, the can hint cord is that pharmacists support patients secure http://canadianpharmacy-express.com/ canadian pharmacy meds well and continue to be well. Posologist responsibilities incorporate a across of circumspection for patients, from dispensing medications to monitoring compliant robustness and move along to optimizing their response to medication.

138 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 11. dubna 2017 v 7:41 | Reagovat

I got this website from my friend who told me concerning this web site and at the moment this time I am visiting this web page and reading very informative content here.

139 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 11. dubna 2017 v 11:04 | Reagovat

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it

140 payday payday | E-mail | Web | 11. dubna 2017 v 16:38 | Reagovat

you have a terrific blog here! would you like to make some invite posts on my weblog?

141 payday payday | E-mail | Web | 12. dubna 2017 v 7:04 | Reagovat

omg! cant picture how quick time pass, after August, ber months time already and Setempber may be the 1st Christmas season in my location, I genuinely really like it!

142 payday payday | E-mail | Web | 12. dubna 2017 v 7:07 | Reagovat

Hello!

143 now now | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 20:58 | Reagovat

Appreciate it for helping out, great information.

144 cialis cialis | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 4:59 | Reagovat

Article Source  a viral game app is not that much difficult.

145 online_cialis online_cialis | E-mail | Web | 19. dubna 2017 v 10:28 | Reagovat

garcinia cambogia extract weight loss results She is to make pill

146 cialis_generic cialis_generic | E-mail | Web | 19. dubna 2017 v 17:02 | Reagovat

Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I've really enjoyed surfing around your weblog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I am hoping you write again soon!

147 fast fast | E-mail | Web | 19. dubna 2017 v 17:18 | Reagovat

Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed! Extremely useful information specially the last part

148 cialis_refractory cialis_refractory | E-mail | Web | 19. dubna 2017 v 18:14 | Reagovat

Article Source  a viral game app is not that much

149 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 14:35 | Reagovat

As soon as I  detected  this  site I went on reddit to share some of the love with them.

150 de de | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 4:33 | Reagovat

Well I really enjoyed reading it. This information procured by you is very practical for correct planning.

151 cialis_compra cialis_compra | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 0:45 | Reagovat

Hi. Only wanted to ask a quick issue. Now i am

152 viagra_professional viagra_professional | E-mail | Web | 1. května 2017 v 7:55 | Reagovat

hi!,I really like your writing so so much! proportion we communicate more about your post on AOL? I need a specialist on this space to unravel my problem. Maybe that's you! Looking ahead to see you.

153 Donald Donald | E-mail | Web | 1. května 2017 v 8:10 | Reagovat

A big thank you for your article.Really thank you! Cool.

154 viagra_price viagra_price | E-mail | Web | 1. května 2017 v 8:11 | Reagovat

Hello!

155 MoisesJen MoisesJen | E-mail | Web | 7. května 2017 v 9:57 | Reagovat

what payday loans are legal in alabama

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>approved cash advance</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">pay day loans online</a>

    mobile phone loan

156 znqpfn znqpfn | E-mail | Web | 9. května 2017 v 3:10 | Reagovat

What Are Generic Drugs? A generic medicament is identical--or bioequivalent--to a label star medication in dosage bearing, cover, strength, road of supplying, grade, exhibit characteristics and intended use.  Although generic drugs are chemically interchangeable to their branded counterparts, they are typically sold at substantial discounts from the branded price. According to the Congressional Budget Employment, generic drugs save consumers an estimated $8 to $10 billion a year at retail http://onlineegenericviagra.com/ order generic viagra online  pharmacies.  Calm more billions are saved when hospitals consume generics.

157 MoisesJen MoisesJen | E-mail | Web | 9. května 2017 v 5:39 | Reagovat

fau short term loan

      http://fastloanstgz.com/ - payday loans no credit check

    <a href="http://fastloanstgz.com/">payday loan</a>

    personal loans in hobbs nm

158 MoisesJen MoisesJen | E-mail | Web | 10. května 2017 v 2:28 | Reagovat

cialis pharmacy online

      <a href=http://cialisonlinevmz.com/>cialis buy</a>

    <a href="http://cialisonlinevmz.com/">cheap cialis</a>

    cialis buy online south africa

159 ValeryJen ValeryJen | E-mail | Web | 20. května 2017 v 6:40 | Reagovat

cialis effet placebo

      <a href=http://cialisonlinexbm.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialisonlinexbm.com/">cialis cheap</a>

    cialis 20mg filmtabletten

160 cialis cialis | E-mail | Web | 28. května 2017 v 3:59 | Reagovat

reverse lookup cell phone free Your positions constantly have a decent amount of really

161 cialis cialis | E-mail | Web | 28. května 2017 v 8:44 | Reagovat

Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful &amp it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.

162 cialis cialis | E-mail | Web | 30. května 2017 v 16:51 | Reagovat

This design is incredible! You obviously know how to keep a reader amused.

163 quick_cash quick_cash | E-mail | Web | 1. června 2017 v 7:50 | Reagovat

Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds alsoI'm satisfied to find a lot of useful info right here within the post, we'd like develop extra strategies in this regard, thanks for sharing.

164 Smithg466 Smithg466 | E-mail | Web | 9. června 2017 v 12:24 | Reagovat

permethrin toxicity in cats bessant akagkedeefdakaca

165 viagra viagra | E-mail | Web | 15. června 2017 v 15:11 | Reagovat

Aw, this was a very nice post. In thought I want to put in writing like this moreover  taking time and actual effort to make an excellent article but what can I say I procrastinate alot and not at all seem to get something done.

166 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 17. června 2017 v 10:52 | Reagovat

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog. A fantastic read. I will definitely be back.

167 indian_viagra indian_viagra | E-mail | Web | 22. června 2017 v 16:57 | Reagovat

I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, its rare to see a great blog like this one nowadays

168 loan loan | E-mail | Web | 27. června 2017 v 12:48 | Reagovat

I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site

169 viagra viagra | E-mail | Web | 27. června 2017 v 22:20 | Reagovat

My spouse and I stumbled over here by a different internet address and thought I might check items out. I like what I see so i am just following you. Appear forward to checking out your web page again.

170 payday_loans payday_loans | E-mail | Web | 29. června 2017 v 11:37 | Reagovat

Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!

171 ElleJen ElleJen | E-mail | Web | 12. července 2017 v 22:31 | Reagovat

how to find the best personal loan

      http://loansolobest.com/ -  cash advance

    <a href="http://loansolobest.com/"> payday loans online</a>

    quick loans east ridge tn

172 ElleJen ElleJen | E-mail | Web | 12. července 2017 v 23:31 | Reagovat

national guard payday loans

      http://loansolobest.com/ -  personal loans

    <a href="http://loansolobest.com/"> pay day loans</a>

    personal loan rates credit score

173 SashaJen SashaJen | E-mail | Web | 14. července 2017 v 12:18 | Reagovat

good choice cialis brand only

      http://genericadcialis.com/ - cheap cialis online

    <a href="http://genericadcialis.com/">cialis online</a>

    buy pills cialis paypal best

174 online_cialis online_cialis | E-mail | Web | 15. července 2017 v 3:53 | Reagovat

I was suggested this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are wonderful! Thanks!

175 payday payday | E-mail | Web | 19. července 2017 v 11:21 | Reagovat

I'm glad that it turned out so effectively and I hope it will continue in the future because it is so worthwhile and meaningful to the community.

176 viagra viagra | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 0:06 | Reagovat

An fascinating dialogue is value comment. I believe that it is best to write more on this matter, it might not be a taboo topic but generally individuals are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers

177 payday payday | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 21:24 | Reagovat

requirements. Recognitions pro suggestion like operative, balanced, explanatory as well as moreover exuberance thinkings about this issue to Gloria.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama