Znásilnění: Mohou si ženy za hrůzný čin samy?

22. srpna 2007 v 20:14 | Silmarienna |  !!! TOHLE SI PŘEČTĚTE !!!
(Připravily: Jana Krejčí a Šárka Schmidtová, Harper's Bazaar)
Zpráva, kterou vydala organizace Amnesty International, uvádí, že třetina dotázaných věří, že ženy, které flirtují a chodí vyzývavě oblečené, si za znásilnění mohou samy.
Další třetina uvedla, že žena nese podíl na znásilnění, pokud má nevalnou pověst a chová se promiskuitně. Téměř čtvrtina dotázaných tvrdila, že pokud žena nemá po sexuálním násilí zranění, nejde o nijak závažný čin. Rozšířeným mýtem je i ten, že ženám se trocha násilí líbí, že muži mají nekontrolovatelný sexuální pud a nemohou s tím nic dělat nebo že když ženy říkají ne, myslí tím ano.
Jestliže byla oběť "jenom" znásilněna a ne brutálně zbita nebo zabita a jestliže není obětí dítě, ale dospělá žena, pak ji možná čeká velké překvapení, pokud si nenechá trestný čin pro sebe a ohlásí jej na policii. Zlehčování, nedůvěra a dokonce nepřímé nebo přímé obvinění z vyprovokování násilníka. I takhle se staví společnost k obětem znásilnění. A právě postoj společnosti ke znásilnění je jedním z důvodů, proč ženy raději mlčí. Ústav sexuologie odhaduje, že znásilnění oznamují v průměru pouhá 3,3 procenta obětí. To znamená, že přes devadesát šest procent případů znásilnění se vůbec nedostane na veřejnost a především před soud.

Ohrožené skupiny

V paragrafu 241 trestního zákona stojí: "(1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannost jiného, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let. (2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo b) spáchá-li takový čin na ženě mladší než patnáct let. (3) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. Přestože se znásilnění nejčastěji definuje jako jakákoli sexuální aktivita uskutečněná proti vůli ženy a přestože ženy jsou nejčastějšími oběťmi, znásilnění se netýká pouze jich.

Podle policejních statistik patří mezi nejohroženější skupiny obyvatelstva také děti, senioři a handicapovaní občané. A muži. Zákon kromě toho neomezuje akt znásilnění na klasický vaginální styk. Znásilněním je rovněž vynucený orální nebo anální styk a další sexuální praktiky prováděné za pomoci násilí.

Znásilnění podomácku

O mužích, kteří znásilňují ženy, koluje spousta fám. Jednou z nich je ta, že násilník není normálního sexuálního styku za žádných okolností schopen, a erekce, případně orgasmu, dosáhne výhradně při násilně vynuceném sexuálním styku. Někteří násilníci skutečně dosáhnou sexuálního uspokojení pouze prostřednictvím vynuceného styku, ale rozhodně ne všichni, a dokonce jich není ani většina!

Tím, že tato fáma pachatele omezuje na neznámé devianty, jako kdyby zároveň říkala, že doma a mezi příbuznými jste v bezpečí. Pokud by vás manžel nutil k sexu proti vaší vůli, nejde o znásilnění. Je to přece manžel a manžel pouze chce, aby jeho manželka dostála svým manželským povinnostem. "Případy znásilnění v domácnostech se v naprosté většině případů nehlásí, a tudíž se ani neregistrují," říká k tomu psycholožka Anna Kovalenská. "Přitom podle odhadů, které se dělají ve spolupráci s poradnami, azylovými domy a dalšími zařízeními, která poskytují psychologickou pomoc, manželé a partneři nesou odpovědnost minimálně za celých padesát jedna procent všech znásilnění.

Jestliže se znásilněná žena rozhodne nejít na policii, dělá to především proto, že má strach a že se stydí. Znásilní-li ji vlastní manžel, stydí se dvojnásob a na viníka ukázat nechce. Pokud ho má stále ráda a zatím neuvažuje o rozchodu, nechá si jeho čin pro sebe ve snaze zachránit vztah a dát partnerovi ještě další šanci. V neposlední řadě mu nechce zkomplikovat život, i když o rozvodu uvažuje. Ublížil jí, zranil ji na těle i na duši, ale zároveň si uvědomuje, co všechno budou muset oba podstoupit, když ona půjde na policii. Výslechy, obvinění, hádky, čeká ji konfrontace s partnerem, který bude pravděpodobně tvrdit, že nic neudělal, budou zjišťovat, zda si obvinění nevymyslela, a nakonec je čeká soud. Tohle všechno trvá velmi dlouho a je to velmi nepříjemné. Nejen pro oběť, ale pro celou rodinu a zejména pro děti."

Nepříjemné a bolestivé následky znásilnění bezpochyby jsou. Ale uvědomte si, že když se násilníkovi nepostavíte, s velkou pravděpodobností se jeho čin bude opakovat. Sliby, že už se to nikdy nestane, jsou v takovýchto případech většinou plané. A budete to vy, koho budou trápit noční můry a kdo bude mít problémy se sexuálním životem a partnerskými vztahy vůbec.
Na druhém místě za manžely a partnery coby nejčastějšími pachateli v případě znásilnění jsou příbuzní, tedy bratři, nevlastní bratři, otčímové, vlastní otcové a strýcové, muži, kteří jsou blízkými známými znásilněných žen, někdy dokonce jejich nejlepšími kamarády, a sousedé. Tato skupina je zodpovědná za přibližně třicet sedm procent znásilnění. Když sečteme padesát jedna a třicet sedm, zbývá nám pouhých dvanáct procent na neznámé útočníky!

"Ve dvaadvaceti mě znásilnil přítel mé o dva roky starší sestry," vypráví dnes osmadvacetiletá Jitka. "Stalo se to přímo v našem domě, když u nás na zahradě pobývala větší společnost včetně jeho rodičů. Grilovalo se, popíjelo, a když jsem odešla pro pití do sklepa, ucítila jsem, jak mi někdo zezadu položil jednu ruku na pusu, druhou mi zajel pod sukni a nařídil, abych mlčela. Byla jsem tak konsternovaná, že jsem se nezmohla na odpor. Nedokázala jsem se ani pohnout. Když odcházel, nařídil mi, že musím mlčet, a řekl: ,Nakonec se ti to líbilo, ne?' Čtyři roky jsem nenavázala vůbec žádný bližší vztah a dodneška se mi o tom zdá."

Právě příbuzní, známí a sousedé jsou nejčastějšími pachateli i v případech znásilnění dětí a nezletilých. Když dítěti při odchodu z domu říkáte, aby nikomu neznámému neotvíralo, neděláte dobře. Zdůrazněte mu, aby ve vaší nepřítomnosti neotvíralo nikomu. Ani těm, které dobře zná a které denně vídá v sousedství. "Dospělí tuto hrozbu podceňují," říká Anna Kovalenská. "A pokud k násilnému činu nebo k sexuálnímu obtěžování dojde, často se zdráhají dětem uvěřit, protože si nedokáží představit, že by někdo z příbuzných nebo známých mohl něco tak hrozného udělat. Nedůvěra rodičů má pro psychiku dítěte fatální následky. Jestliže se nemůže svěřit jim, nemůže nikomu. Ztratí jistotu, jakýsi pevný bod, který by měla rodina představovat, a je se svým obrovským břemenem úplně samo. A násilí často pokračuje dál."

Když se vám vaše dítě jakéhokoli věku svěří s tím, že ho někdo nepříjemně obtěžoval a ten někdo že byl příbuzný, dobrý známý, soused nebo dokonce nejlepší kamarád maminky či tatínka, poslouchejte ho. Neberte jeho slova na lehkou váhu a nepovažujte je za dětské vymýšlení. Vaše první reakce by rozhodně neměla vypadat takto: "Ne, to není možné. Musela (ale také musel) ses splést. Co si to tady vymýšlíš za hlouposti?" Neříkejte mu, že se muselo splést. Už vůbec neříkejte, že lže, aby na sebe upoutalo pozornost. Věřte mu. Podpořte ho, obejměte, ujistěte, že jste na jeho straně, že mu pomůžete, situaci vyřešíte, a svůj slib dodržte. V každém případě také vyhledejte pomoc odborníka. Vaše dítě ji bude potřebovat a vy pravděpodobně také. Naopak nevěřte tomu, kdo vám bude tvrdit, že dítě lže a vymýšlí si. Oběti jsou vůbec velmi často obviňovány ze lži, ale je prokázáno, že falešné případy nahlášených znásilnění se pohybují kolem pouhých dvou procent, což je stejné jako u všech ostatních trestných činů.

Nejlepší obrana

Bránit se násilníkům jde těžko. Obvykle jsou silnější a jednou z jejich výhod je moment překvapení. Nejlepší obrana je především prevence. Pomůže vám kurz sebeobrany a přihlásit se můžete i na kurz některého z bojových umění. Odborníci v případě napadení radí rychlý kop nebo úder do intimních partií, které mají muži velmi citlivé, a dobře mířená a dostatečně silná rána je na chvíli ochromí. Pozor si naopak dejte na pepřové spreje. Je dobré je v kabelce mít, ale snažte se, aby vám sprej útočník nevytrhl a aby nezneškodnil on vás.

Přibližně polovina znásilnění je spáchána pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Násilníci se často pokoušejí opít nebo omámit i vyhlédnutou oběť. Jestliže jdete s přáteli do klubu nebo do baru, nikdy nenechávejte skleničku bez dozoru, aby vám do ní nikdo nemohl nic nasypat. Nepřijímejte od neznámého pití v otevřené nádobě a nedovolte, abyste se ocitla v izolaci s někým, komu nedůvěřujete či kdo se vůči vám chová dotěrně. Nikdy neotevírejte neznámému muži. Ženy by neměly stopovat samy ani s kamarádkou. Pokud stopujete s mužem, do auta nastupuje první on a z auta vystupujete první vy, a to proto, aby s vámi řidič neujel.

Jestliže přesto ke znásilnění dojde a vy se stanete obětí násilného činu, najděte si bezpečné útočiště, zavolejte na policii nebo na některou z linek pomoci a zachovejte důkazy. Nemyjte se a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Požádejte lékaře, aby odebral vzorky pro soudní účely a nikdo vás nemohl osočit z vymýšlení. Obrátit se můžete na Bílý kruh bezpečí www.bkb.cz, Poradnu pro ženy v tísni pod záštitou Ligy lidských práv www.llp.cz/zenavtisni/ či na občanské sdružení Rosa www.rosa-os.cz.

Mýty o znásilnění

Sexuální fantazie a skutečný násilný čin nejsou jedno a totéž. Jestliže oběti nejdou na policii, pak jen kvůli hloupým a škodlivým mýtům, které z nich dělají viníky.Provokativní oblečení ani flirtování násilníka v žádném případě neomlouvá a znásilnění není vina znásilněného, ale toho, kdo se násilí dopustil. Žena, která špulí rty a dává na odiv své vnady v hlubokém výstřihu, svým chováním neříká: "Pojď a vezmi si mě násilím." Přesto se k obětem společnost staví odmítavě a dívá se na ně trochu s podezřením. "Nemohla si za to nakonec sama? Kdyby se neproducírovala, nikdo by si jí nevšiml a nic by se jí nestalo." To je špatný přístup, protože skutečný viník má pak pocit, že toho vlastně tolik neudělal, a oběť je naopak přesvědčená, že vina je na straně její. A konečně - ne znamená ne. Ne neznamená asi, možná, já nevím, nemůžu se rozhodnout, a už vůbec neznamená ano. Ne je vždycky ne. A jako ne musí být také vždycky chápáno.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 redhot*girl redhot*girl | E-mail | Web | 24. srpna 2007 v 22:08 | Reagovat

tak to je teda DRSNÝ!!! :(

2 Eli Eli | 25. srpna 2007 v 10:45 | Reagovat

to je brutal, co sa na tom svete deje...:(

3 Silmarienna Silmarienna | 25. srpna 2007 v 12:31 | Reagovat

Naprosto s vámi souhlasím... A to je právě ten důvod, proč jsem sem tento článek dala.  Bude to znít hnusně, ale jestli to tak půjde dál, bude už snad lepší se nechat znásilnit a vůbec nikomu to neříct, protože pravděpodobně tak budete mít mnohem menší psychickyou újmu, než kdybyste to ohlásily...

A když se budete bránit, ještě vás zavřou a jeho odškodní... O tom svědčí případ jedné dívky, která bodla násilníka, on ji zažaloval, jí teď hrozí vězení a jemu vůbec nic... Pokusím se sem článek o téhle dívce dát co nejdřív...

4 Dark Dark | Web | 25. srpna 2007 v 15:28 | Reagovat

mazec, nic jinýho se na to nedá říct...

5 Bluejamie65 Bluejamie65 | 2. září 2007 v 22:26 | Reagovat

asi by bylo dobry  rozsirit znalost praktickych kroku - at uz ohledne prevence, sebeobrany a i těch kroků, ktere se tykaji toho "co potom", kdyz se takovy zlocin stane - mezi co nejvetsi pocet kamaradek, známych, spoluzacek ....

nenapada me nic lepsiho, nez prosadit si hodinu na to tema ve skole nebo dokonce pozvat do hodiny nejakou dvojici odborniků - napada me policista+psycholog.

Navic znat osobne policistu/policistku, ktery/a se tim zabyva - muze neky nekde nekomu v blby situaci hodne pomoct...

B65

6 Silmarienna Silmarienna | 8. září 2007 v 15:38 | Reagovat

Jj, naprosto souhlasím, ale zkus to někomu navrhnout... :-/ U nás na gymplu každej rok přidávaj 2 hodiny naprosto neužitečnýho předmětu... Kdyby tam tak dali tohle... :-(

7 Santiago Santiago | 4. listopadu 2007 v 20:52 | Reagovat

1. věc... Za tuhle hrůzu může hlavně náš dost nedokonalej právní systém a následné trasty... V Americe je znásilnění je snad 2. nejhorší zločin a dostává se za ně i doživotí. U nás... dostaneš 5 a po 2 tě pustěj za dobrý chování. Ano je sice pravda že v Americe je to už tak přehnané že kluk pochválí holce postavu a ona ho zažaluje za sexuální obtěžování ale když už jde o znásilnění tak tam by trest měl být opravdu tvrdý. Rozhodně u jasných případu protože zase dejme si ruku na srdce že některé ženy v Americe nezletilé dívky se s někým vyspí a potom ho obžalují ze znásilnění a dělá se tak většinou u slavných osobností. Dokonce jsem slyšel o případech kdy třeba spěvákovi jeho konkurent poslal na párty nezletilou dívku o které by nikdo neřekl že je nezletilá aby se s ním vyspala a následně ho obžalovala. Ale rozhodně slouhlasím s tím že je hnus říct že za to mohou ženy a zvlášť když mám pár kamarádek které byli třeba že v dětství znásilněny či jinak zneužívány... Myslím že pro lidi kteří znásilňují by měli udělat speciální gulagy kam bych šoupnul ještě muže kteří bijí ženy o čemž si myslím že je také opravdu velký problém a momentálně se s tím hodně potýkám u osob které jsou mi více než blízké.

8 Santiago Santiago | 4. listopadu 2007 v 21:12 | Reagovat

2. věc... nepodařilo se mo otevřít článek Chlapy, vzpamatujte se! Tak tu hodim jen takovej nazor k té předmluvě co jsem četl. Určitě jste někdo slyšel takové věci jako: Krev a mlíko, mít za co chytit, pořádný maso a.t.d. Chci jen říct že ti chlapy (my chlapy) nejsme příčinou žádné anorexie ani ničeho podobného. Modelky nejsou snem chlapů jen slovo modelka je snem chlapů ale né hubený vychrtlí kostry. Za to můžou ženy sami a potom moda... Navíc kolik mužů se dívá do katalogů pro dámy? Tím chci říct že nám je uplně fuk jestli tam je taková nebo maková ženská... To neni kuli nám ale kuli modě. A modu udává pár ulízanejch meterosexuálů a bárbínek. Kolik kamarádek má krásné postavy... měkoučký bříško, stehýnka, zadeček... no prostě nádhera. Jenže co mi ty kámošky říkaj? Potřebuji zhubnout musím mít dietu musím jíst koňské prášky a podobný blbosti. Já jim říkam co blbnou že kluci chtěj maso a né jen kost a ony mi říkaj že to neni kuli klukům ale kuli jim samotným. Co bych dal za to aby většina z nich měl místo hubnutí v hlavě něco jiného ale to je ženský komplex... Tohle de mimo chlapy a silně mě jako muže uráží to svádět na nás. My máme rádi krev a mlíko (rozhodně většinově). Pořád vám to říkáme. Koukam s kamarádkou na zahraniční videoclip z USA kde jsou ženský v plavkách a kroutěj zadkama (klasika). Tam neni žádná retuš a ty holky nejsou anorektičky jsou to pořádně macatý holky a já říkam že takový holky jsou krásný a kamarádka mi řekne že být takhle tlustá tak nevyleze z domu... Tohle je váš problém né náš. Za tohle chlapy nemohou děláte to jen kuli sobě a ne kuli nám my totiž máme rádi maso a pořád vám to připomínáme.

9 Santiago Santiago | 4. listopadu 2007 v 22:47 | Reagovat

Ještě k tomu pobodání násliníka který ji potom zažaloval... Tohle není jen problém znásilnění ale obecně problém obrany vlastní osoby ale třeba i svého majetku nebo obrana jiné napadené osoby... Prostě v našem státě se musíte nejdřív nechat bodnout a potom až se můžete bránit. Nechápu to. V Americe vám někdo vleze do baráku a můžete mu ustřelit hlavu. Tady pokud budete mít na zemy nůž a zloděj na něj šlápne a poraní se tak vás může zažalovat nehledě na to pokud by jste doma měli nějakou promyšlenou past na zloděje. Ten kluk z toho filmu Sám doma by u nás šel sedět (no v jeho věku do pasťáku). Ale tak když si to spočtete tak to má aspoň jednu výhodu. Pokud bodnete náslilníka a on vás zažaluje tak u nás aspoň nepujdete sedět na dlouho. Za vraždu 12 let... Co by za to jinde vězni dali... :)

10 Silmarienna Silmarienna | 9. listopadu 2007 v 15:53 | Reagovat

to Santiago: s těma gulagama to neni špatnej nápad... Na Sibiř s nima!

No a k tý anorexii... Jasně, že spousta holek to dělá jen pro svůj dobrej pocit atd... Ono je to fakt stresující, když se pak do něčeho oblíkneš a vypadáš v tom jak lachtan... (první přirovnání, co mě napadlo :-D). Nicméně spousta holek to dělá kvůli klukům... Jj, říkáš, že se vám líbí, když je holka trochu silnější... Jenže musíš brát v potaz, že je to tvůj názor bo názor lidí kolem tebe... Ale já znám pár případů, kdy kluk měl holku, která byla fakt štíhlá a on jí pořád nutil, aby hubla, že jinak s ní nebude nikam chodit, že se za ní stydí... Nikdo to nechápal, měla fakt nádhernou postavu... Nakonec se psychicky zhroutila... Kdyby se ho zbavila hned, nestalo by se to... Já neobviňuju vás muže, ani vás nechci urazit... A neříkám, že jste všichni takoví... V tom článku je něco v tom smyslu, že komu se liběj holky podobný těm z těch fotek, ten není normální... A né že všichni ;-) Vím, že každej má svůj vkus... Ale když chce kluk po holce něco takovýho, je to v podstatě to samý, jako by jí nutil do sebevraždy... Zní to tvrdě, ale mně to tak přijde nejvýstižnější... Chtěla jsem tím článkem apelovat na ty, co svou holku shazujou kvůli postavě... Věř mi, že holka - když je zamilovaná - udělá pro toho kluka cokoli. Je schopná se i zabít - a anorexie či bulimie je prvním krůčkem do náruče smrti...

11 Silmarienna Silmarienna | 9. listopadu 2007 v 16:12 | Reagovat

A k tomu právnímu systému - je to fakt hnus... A prej že jsme rozvinutá demokratická země... ha! Já se fakt nedivim, že si o nás západoevropský země myslej, jak strašně jsme zaostalí - protože vážně jsme! Jo fajn, máme tu hadry jak Paris Hilton (BTW ta největší blbka, co znám...) a svělý mobily, počítače a já nevím, co ještě... Jenže v tom to ani tak není... Vyvíjet se musí hlavně myšlení lidí... A to tady fakt nedáváme :-D Už jenom ta vláda: všichni tam choděj akorát chrápat (do toho parlamentu nebo kam...) Pak se teda jako odhlasuje třeba nějakej zákon (přičemž půlka hlasujících je podplacená), načež se za chvíli zjistí, že je tam miliarda chyb a musí se to všchno postupně opravovat - a kdo tím utrpí nejvíc? Samozřejmě, že obyčejný lidi... By mě zajímalo, kdo ty zákony dělá... Viděla bych to na nějakýho metaře (tím nechci urazit metaře...), kterej něco sesmolí a pak už to nikdo nečtě, nekontroluje...

Nebo ty státní maturity... Já maturuju příští rok, takže se mi to těsně vyhne... Ale minulej rok to čtvťáci zkoušeli nanečisto a všichni na to nadávali (včetně profesorů) - bylo to špatně přípravený, hafo chyb, vůbec to neni domyšlený... A hlavně nevim, k čemu to je... Nechápu, jak může mít nějaká jednoduchá škola stejný maturity, jako třeba gymnázium... To je přece nesmysl! Na půlce škol je třeba matika, ze ketrý se v tý státní maturovat musí, sotva do třeťáku... Si pak z ní zkus maturovat... Podle mě je třeba fajn něco, co je už zavedený. Ale pak přijdou ti dementi z politiky a všechno to podělaj nějakou novelizací... Je to bordej a hnus...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama